Kiwi Books > Sáng tạo

cái đời sáng tạo

Nội dung sách

Bản đồ nghề sáng tạo trong tầm tay. Hay một thước phim preview hoàn hảo về những vinh-nhục nghề sáng tạo có thể mang lại.

Zô nghề (có thể) do dòng đời (đưa đẩy) nhưng vòng đời bao lâu, ra sao, ra gì là do bạn quyết định!

Sau tất cả những gì hào nhoáng bạn nghe về thế giới sáng tạo, về ý tưởng - thì người làm sáng tạo vẫn là một mắt xích trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Nghĩa là, ở bất kỳ vai trò và cấp độ nào, (hầu hết) bạn vẫn là một nhân viên được trả lương để làm những việc ra-tiền (hay ra-tiếng) cho doanh nghiệp mình và vẫn có/bị hầu

hết những vấn đề của một dân văn phòng thành thị gặp phải: “cung đấu” trong công ty, nhảy việc, bị đuổi, thích/ghét sếp/đồng nghiệp, mơ mộng một ngày ra làm riêng….

Đây có lẽ là quyển sáng bình-thường nhất (nhưng không-thể-thiếu) tổng hợp từ kinh nghiệm “hoà nhập nhưng không hoà tan”, “nổi bật nhưng không bật ngửa” của Dave

Trott từ thuở ngồi trên ghế nhà trường đến lúc “vào giang hồ” và thành danh như ngày nay. Gọi quyển này là “the making of Dave Trott” cũng không quá lời!

 

Những điều bình-thường được nêu ra trong quyển sách:

+ Định nghĩa và địnhh hình chân dung - vai trò và giá trị của Sáng tạo và Quảng cáo (một hình thức Sáng tạo Ứng dụng).

+ Sáng tạo và quảng cáo cần học gì ở trường, trường nào - học thế nào, và “bổ túc” ở trường đời ra sao?

+ Tìm việc sáng tạo ra sao, chọn sếp nào để “đầu quân”

+ Học cách chơi theo đội: ăn ở với sếp tổng, ăn nhậu với sếp sáng tạo và ăn chơi với đồng bọn sáng tạo.

Từ khóa: cái đời sáng tạo