Kiwi Books > Sáng tạo

ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá

Nội dung sách

Một cuốn sách đề cập tới những ý tưởng “không giống ai”, những ý tưởng đầy rủi ro, mang tính thất bại ngay từ khi khởi phát, tất nhiên những người chọn thực hiện nó là những kẻ “xuẩn ngốc”. Nếu bạn nghĩ như thế thì hãy chuẫn bị chào đón bất ngờ nối tiếp bất ngờ trong cuốn sách này…

Từ khóa: ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá