Kiwi Books > Từ khóa > đột phá tư duy phi thường sáng tạo

đột phá tư duy phi thường sáng tạo
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Hầu như mọi thứ trong đời bạn có thể là kết quả của một ý tưởng mới, một cách tiếp cận mới, một dự án mới, một thử thách mới. Nhưng đầu tiên bạn phải bắt đầu đã.

Nhiều người cảm thấy ý tưởng của mình sẽ chẳng đi đến đâu, nên họ không bao giờ bắt đầu. Những người khác sợ hãi thất ...