Kiwi Books > Từ khóa > Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo

Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo (Tái Bản 2017)

Tất cả chúng ta, ai cũng làm việc cần cù và rất muốn có được những ý tưởng sáng tạo. Đôi khi chúng ta tự hỏi, vì sao mình không có được những thành công rực rỡ như Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein… Không ...