Kiwi Books > Từ khóa > Chiến Lược Và Sáng Tạo

chiến lược và sáng tạo
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Chiến Lược Và Sáng Tạo

Trong nền kinh tế toàn cầu vô cùng năng động, bất kể tổ chức nào cũng cần có sự giao thoa giữa những Chiến lược độc đáo và chút ngẫu hứng của Óc sáng tạo vô biên!

Ngày nay, chiến lược và sáng tạo có mối quan hệ mật thiết hơn bao giờ hết. Xưa ...