Kiwi Books > Từ khóa > Một nửa của 13 là 8

Một nửa của 13 là 8
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Một Nửa Của 13 Là 8 - Cuốn sách kỹ năng tư duy sẽ trả lời những câu hỏi cơ bản về việc ý tưởng sinh ra từ đâu, tại sao có người lại nghĩ được rất nhiều ý tưởng trong khi nhiều người khác không thể nghĩ được gì; và liệu có phải có những bí kíp bí truyền, độc nhất để có ...