Kiwi Books > Từ khóa > cách mạng ý tưởng

cách mạng ý tưởng
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Cách Mạng Ý Tưởng - Những Sáng Kiến Chỉ Chờ Thực Hiện

Một số người nhìn sự việc như chúng vốn có và hỏi “Tại sao?” Tôi lại nghĩ về những việc chưa bao giờ xảy ra và tự hỏi “Tại sao không? ( trích lời George Bernard Shaw)

Bạn có muốn chế tạo ra một cái ...