Kiwi Books > Từ khóa > lấp đầy

Khuyết điểm được sinh ra để lấp đầy
Loại sách: Văn học
Tác giả:

Khuyết điểm được sinh ra để lấp đầy

KHI BẠN CÒN ĐỨNG NƠI VẠCH XUẤT PHÁT VÀ KHÓC LÓC VÌ SỰ THIỆT THÒI, NGƯỜI KHÁC ĐANG CHẠY VỀ ĐÍCH!

Bạn có gì trong tay, ngay bây giờ:

  • Công việc tàm tạm với mức lương đủ sống

  • Người yêu hơi vô tâm nhưng ...