Kiwi Books > Từ khóa > sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh

sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Sáng Tạo Không Giới Hạn Trong Kinh Doanh

“…Đôi khi, thành công phụ thuộc vào một cái gì đó bên trong mỗi chúng ta, không phải là kết quả của việc nhiều tiền bạc, khả năng hô hào hay bằng cấp…”

Bạn sẽ nghĩ rằng cuốn sách này giống tự truyện hay chia sẻ kinh ...