Kiwi Books > Từ khóa > sáng tạo từ khuôn mẫu

sáng tạo từ khuôn mẫu
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Sáng Tạo Từ Khuôn Mẫu

Sáng tạo có thể coi là một chuỗi những hình mẫu và khuôn khổ.

"Với tư duy mạch lạc, khả năng hoạt ngôn và lối hành văn rõ ràng, Boyd và Godenberg đã bày ra trước mắt độc giả những viên gạch thô sơ nhưng lại là yếu tố không thể thiếu ...