Kiwi Books > Từ khóa > sáng tạo thần sầu

sáng tạo thần sầu
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Sáng Tạo Thần Sầu (Tái Bản Năm 2018 - Có Bổ Sung)

Chuyện bàn nhậu về đời sáng tạo!

Quyển sáng táo bạo nhất về sáng tạo mà Dave Trott từng xuất bản - nếu mấy quyển sách khác là nói chuyện sáng tạo với Dave Trott bên tách trà thì quyển này chính là mấy chuyện ...