Kiwi Books > Từ khóa > vũ trụ

Einstein cuộc đời và vũ trụ
Loại sách: Khoa học kỹ thuật
Tác giả: Higashino Keigo

Einstein cuộc đời và vũ trụ

Công nghệ vũ trụ 4.0
Loại sách: Khoa học kỹ thuật
Tác giả:

Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
Trong biệt thự nhà Mashiba Yoshitaka, người chồng trúng độc chết trên sàn, thạch tín còn sót lại trong cốc cà phê đổ lênh láng bên cạnh. Mọi nghi vấn tập trung vào hai đối tượng: người vợ Ayane vốn là nghệ nhân nổi tiếng với các tác phẩm thảm ghép vải độc ...