Kiwi Books > Từ khóa > vương quốc sáng tạo

vương quốc sáng tạo
Loại sách: Sáng tạo
Tác giả:

Vương Quốc Sáng Tạo

Vương quốc sáng tạo là cuốn sách dành cho bất kỳ vị quản lý, lãnh đạo nào đang muốn dẫn dắt nhân viên của mình lên một tầm cao mới, là cuốn cẩm nang cho bất kỳ ai đang nỗ lực tìm kiếm yếu tố sáng tạo, độc đáo, và hơn hết là hành ...